Năm 2018

Tại Quảng Bình

 • Trao 12 phần quà hàng tháng cho cụ Nguyễn Thị Kỷ mỗi phần quà trị giá 500 nghìn.  Cụ Kỷ mất ngày 19/1/2019, sau 4 năm được sự giúp đỡ và thăm hỏi hàng tháng liên tục từ Qũy Chia Sẻ. https://quychiase.com/mot-so-hinh-anh-quy-chia-se-giup-do-cu-ky-o-quang-binh
 • Trao 12 phần quà hàng tháng cho cụ Lê Thị Tình, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn.

Tại Hà Tĩnh

 • Trao 12 phần quà hàng tháng cho Ngô Anh Phong, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn. Ngoài ra tháng 9/2018, Quỹ chia sẻ làm nhịp cầu giúp bạn mẹ Nam An chuyển 500 nghìn tới em Phong
 • Trao 12 phần quà hàng tháng cho Trần Đình Lê Huy, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn.
 • Trao 12 phần quà hàng tháng cho Trần Việt Hoàng, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn.
 • Trao 12 phần quà hàng tháng cho Nguyễn Thị Thỉn, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn.
 • Trao 12 phần quà hàng tháng cho Võ Thị Thủy, Võ Tá Thanh , mỗi phần quà trị giá 500 nghìn.

Tại Hà Nội

 • Trao 3 phầnquà hàng tháng 500 nghìn cho em Ngọc ở Hà Nội. Quỹ tạm dừng giúp đỡ em từ tháng 4 vì hoàn cảnh gia đình em đã tốt hơn. Tổng cộng Quỹ đã trao 18 phần quà háng tháng cho em Ngọc sau 2 năm.

Năm 2017

Tại Quảng Bình

 • Trao 12 phần quà hàng tháng cho cụ Nguyễn Thị Kỷ, Quảng Bình, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn.
 • Trao 12 phần quà hàng tháng cho cụ Lê Thị Tình, Quảng Bình, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn.

Tại Hà Tĩnh

 • Trao 2 phần quà hàng tháng cho em Trần Đình Lê Huy từ tháng 11/2017, Hà Tĩnh, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn.
 • Trao 12 phần quà hàng tháng cho em Nguyễn Thị Thỉn, Hà Tĩnh, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn. Ngoài ra tháng 1/2017, Quỹ chia sẻ làm nhịp cầu giúp bạn Cao Văn Phan chuyển $50 tới em Thỉn.
 • Trao 12 phần quà hàng tháng cho hai anh em Võ Thị Thủy, Võ Tá Thanh ở Hà Tĩnh, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn. Ngoài ra, tháng 3 & tháng 4/2017, Quỹ Chia Sẻ làm nhịp cầu giúp bạn Dung Phan, Cuong Tran và một gia đình chuyển tổng cộng $225 tới gia đình em Thanh và Thủy. Tháng 12/2017, Quỹ chia Sẻ làm nhịp cầu giúp một gia đình chuyển $100 tới gia đình em Thanh và Thủy.
 • Trao 1 phần quà tháng 1 cho em Cao Thị Phương, Hà Tĩnh. Quỹ dừng giúp đỡ em hàng tháng sau đợt này vì em đã nhận được nhiều tấm lòng nhân ái khác giúp đỡ sau khi biết thông tin về hoàn cảnh của em từ Quỹ Chia Sẻ. Quỹ chuyển sự giúp đỡ sang cho em Ngỗ Anh Phong.
 • Trao 11 phần quà hàng tháng cho em Ngô Anh Phong, Hà Tĩnh, từ tháng 2 tới tháng 12/2017 (thay cho trường hợp em Cao Thị Phương), mỗi phần quà trị giá 500 nghìn https://quychiase.com/quy-chia-se-tang-qua-o-ha-tinh-cho-em-phong-thang-2/
 • Trao 9 phần quà từ tháng 4  cho em Trần Văn Giai và Trần Thị Thảo ở Hà Tĩnh, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn. Ngoài ra, tháng 10, Quỹ làm nhip cầu nối giúp bạn Bình và Huyền chuyển 1 triệu đồng giúp em Giai và Thảo https://quychiase.com/giup-do-em-giai-ha-tinh/
 • Trao 6 phần quà hàng tháng đến em Trần Hữu Quân, Hà Tĩnh, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn. Sau tháng 6/2017 Quỹ dừng giúp vì hoàn cảnh gia đình em đã tốt hơn. Em Quân đã tốt nghiệp cấp 3 để đi làm thuê nuôi mẹ. Quỹ chuyển sự giúp đỡ sang cho em Trần Việt Hoàng.
 • Trao 6 phần quà từ tháng 7 cho em Trần Việt Hoàng, Hà Tĩnh, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn (thay cho trường hợp em Trần Hữu Quân gia đình đã tốt hơn).

Tại Hà Nội

 • Trao 11 phần quà hàng tháng cho em Ngọc ở Hà Nội, học sinh trường THPT Thăng Long, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn.
 • Phát quà đêm 3 lần tại Hà Nội cho người vô gia cư.
 • Tổ chức chương trình Trung thu cho trẻ em mồ côi ở Hà Cầu, tổng giá trị quà tặng: 8 triệu 144 nghìn https://quychiase.com/chuong-trinh-trung-thu-2017/

Tại Hà Giang

Năm 2016

Tại Quảng Bình

Tại Hà Tĩnh

Tại Hà Nội

Tại Lai Châu

Tại Hà Nam

 • Trao 3 phần quà hàng tháng cho cụ Trần Thị Bảy, Hà Nam, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn. Quỹ dừng giúp cụ sau khi cụ được chuyển vào nuôi dưỡng ở trung tâm Dưỡng Lão https://quychiase.com/quy-chia-se-tham-cu-bay-o-ha-nam/
 • Trao 3 phần quà hàng tháng cho bác Nguyễn Thị An, Hà Nam, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn. Quỹ dừng giúp cụ sau khi cụ được chuyển vào nuôi dưỡng ở trung tâm Dưỡng Lão https://quychiase.com/2036-2/

Tại Nam Định

Năm 2015

Tại Quảng Bình

 • Trao 11 phần quà hàng tháng cho cụ Nguyễn Thị Kỷ từ tháng 2/2015, Quảng Bình, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn https://quychiase.com/quy-chia-se-voi-nguoi-ngheo-o-quang-binh/
 • Trao 11 phần quà hàng tháng cho cụ Lê Thị Tình, Quảng Bình từ tháng 2/2015, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn
 • Giúp tiền đóng học phí cho em Đặng Thị Thanh Thủy, Quảng Bình 5 tháng, tổng giá trị 3 triệu 200 nghìn đồng.

Tại Hà Nội

Tại Bắc Giang

 • Giúp đỡ cụ Hoàng Thị Sự ở Bắc Giang, tổng  giá trị 3 triệu 300 nghìn đồng.

Năm 2014

Tại Hà Nội

Tại Hà Giang