Qua nhiều lần đến thăm làng chài Quỹ Chia Sẻ đã thấy khó khăn của bà con thường xuyên phải đi qua một đoạn đường rãnh nước bị hỏng. Quỹ đã bàn với bà con ở đây để hỗ trợ 700 nghìn mua 2 cống nước để sửa đường. Thứ 7 ngày 7 tháng 2 năm 2015, thành viên Quỹ cùng với các bạn sinh viên trường cao đẳng cơ điện đễ đến giúp bà con sửa đoạn đường này.

 

1545630_1582099948671072_8776179368558605406_n

Con đường rãnh nước hiện tại ở làng Chài mà mỗi khi mưa xuống là lại bị sập

10952294_1582099958671071_7208411159860596269_o

Cống nước đã sẵn sàng để các bạn sinh viên cùng Quỹ sửa đường rãnh nước cho bà con

10959726_1582636245284109_943137075240152994_n

Sự nhiệt tình của các bạn sinh viên giúp bà con làng chài sửa đường

 

10346223_1582636178617449_2297527010352800912_n

10251977_1582636138617453_790582737699537683_n

1723939_1582636125284121_3582272966851938844_n

1601248_1582636265284107_4836863038529360551_n

10428464_1582636051950795_1821212049239522647_n

Cống nước đã được đặt. Và rãnh nước không còn nữa