Những hoàn cảnh Quỹ đang giúp đỡ:

Tỉnh Cao Bằng

  1. Bà Đặng Thị Hứa
  2. Hứa Bích Liên
  3. Hà Văn Hoan
  4. Lê Nguyễn Linh Đan
  5. Hoàng Hà Bình
  6. Long Đức Hòa
  7. Hoàng Vần Quyên
  8. Bà Hoàng Thị Mèo
  9. Nông Quang Đức
  10. Triệu Thùy Trâm

Tỉnh Thái Bình

  1. Đỗ Minh Phương
  2. Đỗ Quỳnh Anh

Tỉnh Hải Dương

  1. Nguyễn Mai Lan
  2. Vũ Minh Vy
  3. Nguyễn Ngọc Bích
  4. Đào Đình Huy
  5. Bùi Đức Hùng

Tỉnh Nghệ An

  1. Phan Thị Ánh
  2. Nguyễn Hoàng Nguyên
  3. Nguyễn Thị Hoài
  4. Trần Đức Khánh Hùng
  5. Nguyễn Ngọc Khải

Tỉnh Hà Tĩnh

  1. Em Ngô Anh Phong
  2. Em Trần Văn Giai
  3. Em Trần Đình Lê Huy
  4. Em Phan Thị Thương
  5. Em Hồ Thị Hiệp
  6. Nguyễn Thị Khánh Linh
  7. Em Trương Thị Quỳnh Như
  8. Nguyễn Thị Hồng Nhung
  9. Ông Phạm Văn Lộc
  10. Trần Thành Đạt
  11. Lê Thị Thu Hằng
  12. Trần Thị Mỹ Duyên
  13. Phan Đình Truyền
  14. Lưu Minh Thư
  15. Hà Thị Bình
  16. Nguyễn Thị Hà Vy
  17. Nguyễn Bích Lam
  18. Ông Nguyễn Văn Thẻo
  19. Cụ Trần Thị Đông
  20. Bà Lê Thị Liên
  21. Hoàng Xuân Hưng
  22. Đặng Thị Thanh Hà
  23. Lê Thái Dương
  24. Trần Thủy Tiên
  25. Nguyễn Thị Thúy Hằng
  26. Nguyễn Phi Long
  27. Nguyễn Tiến Dũng
  28. Hoàng Thùy Linh
  29. Bà Nguyễn Thị Hảo
  30. Võ Thị Huyền Trang
  31. Trần Quốc Thức
  32. Nguyễn Hồng Quân
  33. Lê Hoàng Nguyên
  34. Nguyễn Hữu Phước
  35. Nguyễn Đình Huyền
  36. Trần Nguyễn Mai Linh
  37. Trương Huy Hoàng
  38. Trần Văn Lịch
  39. Nguyễn Thị Xuân
  40. Vũ Thành Nhân
  41. Tống Gia Hưng
  42. Dương Viết Hùng
  43. Trương Tuấn Sang
  44. Lê Văn Phúc
  45. Phan Lê Phú

Danh sách ủng hộ Quỹ năm 2023

 Xem chi tiết
 Xem chi tiết