Những hoàn cảnh Quỹ đang giúp đỡ:

Tỉnh Cao Bằng

  1. Bà Đặng Thị Hứa
  2. Hứa Bích Liên
  3. Hà Văn Hoan
  4. Lê Nguyễn Linh Đan
  5. Hoàng Hà Bình
  6. Long Đức Hòa
  7. Hoàng Vần Quyên
  8. Bà Hoàng Thị Mèo
  9. Nông Quang Đức
  10. Triệu Thùy Trâm

Tỉnh Thái Bình

  1. Đỗ Minh Phương
  2. Đỗ Quỳnh Anh

Tỉnh Hải Dương

  1. Nguyễn Mai Lan
  2. Vũ Minh Vy
  3. Nguyễn Ngọc Bích
  4. Đào Đình Huy
  5. Bùi Đức Hùng

Tỉnh Nghệ An

  1. Phan Thị Ánh
  2. Nguyễn Hoàng Nguyên
  3. Nguyễn Thị Hoài
  4. Trần Đức Khánh Hùng
  5. Nguyễn Ngọc Khải
  6. Lê Thị Chắt

Tỉnh Hà Tĩnh

  1. Em Ngô Anh Phong
  2. Em Trần Văn Giai
  3. Em Trần Đình Lê Huy
  4. Em Phan Thị Thương
  5. Em Hồ Thị Hiệp
  6. Nguyễn Thị Khánh Linh
  7. Em Trương Thị Quỳnh Như
  8. Nguyễn Thị Hồng Nhung
  9. Ông Phạm Văn Lộc
  10. Trần Thành Đạt
  11. Lê Thị Thu Hằng
  12. Trần Thị Mỹ Duyên
  13. Phan Đình Truyền
  14. Lưu Minh Thư
  15. Hà Thị Bình
  16. Nguyễn Thị Hà Vy
  17. Nguyễn Bích Lam
  18. Ông Nguyễn Văn Thẻo
  19. Cụ Trần Thị Đông
  20. Bà Lê Thị Liên
  21. Hoàng Xuân Hưng
  22. Lê Thái Dương
  23. Trần Thủy Tiên
  24. Nguyễn Thị Thúy Hằng
  25. Nguyễn Phi Long
  26. Hoàng Thùy Linh
  27. Bà Nguyễn Thị Hảo
  28. Võ Thị Huyền Trang
  29. Trần Quốc Thức
  30. Nguyễn Hồng Quân
  31. Lê Hoàng Nguyên
  32. Nguyễn Hữu Phước
  33. Nguyễn Đình Huyền
  34. Trần Nguyễn Mai Linh
  35. Trương Huy Hoàng
  36. Trần Văn Lịch
  37. Nguyễn Thị Xuân
  38. Vũ Thành Nhân
  39. Tống Gia Hưng
  40. Dương Viết Hùng
  41. Trương Tuấn Sang
  42. Lê Văn Phúc
  43. Phan Lê Phú Nguyên
  44. Nguyễn Thị Thi

Danh sách ủng hộ Quỹ năm 2024

 Xem chi tiết
 Xem chi tiết