Những hoàn cảnh Quỹ đang giúp đỡ:

Tỉnh Hà Tĩnh

 1. Em Ngô Anh Phong
 2. Em Trần Văn Giai
 3. Em Trần Đình Lê Huy
 4. Em Phan Thị Thương
 5. Em Hồ Thị Hiệp
 6. Nguyễn Thị Khánh Linh
 7. Em Trương Thị Quỳnh Như
 8. Nguyễn Thị Hồng Nhung
 9. Ông Phạm Văn Lộc
 10. Trần Thành Đạt
 11. Lê Thị Thu Hằng
 12. Trần Thị Mỹ Duyên
 13. Phan Đình Truyền
 14. Lưu Minh Thư
 15. Hà Thị Bình
 16. Nguyễn Thị Hà Vy
 17. Nguyễn Bích Lam
 18. Ông Nguyễn Văn Thẻo
 19. Cụ Trần Thị Đông
 20. Bà Lê Thị Liên
 21. Lê Thái Dương
 22. Trần Thủy Tiên
 23. Nguyễn Thị Thúy Hằng
 24. Nguyễn Phi Long
 25. Hoàng Thùy Linh
 26. Bà Nguyễn Thị Hảo
 27. Võ Thị Huyền Trang
 28. Trần Quốc Thức
 29. Nguyễn Hồng Quân
 30. Lê Hoàng Nguyên
 31. Nguyễn Hữu Phước
 32. Nguyễn Đình Huyền
 33. Trần Nguyễn Mai Linh
 34. Trương Huy Hoàng
 35. Trần Văn Lịch
 36. Nguyễn Thị Xuân
 37. Vũ Thành Nhân
 38. Tống Gia Hưng
 39. Dương Viết Hùng
 40. Trương Tuấn Sang
 41. Lê Văn Phúc
 42. Phan Lê Phú Nguyên
 43. Nguyễn Dương Kiều Oanh
 44. Trần Thị Kim Huệ
 45. Nguyễn Đình Triết

Tỉnh Cao Bằng

 1. Bà Đặng Thị Hứa
 2. Hứa Bích Liên
 3. Hà Văn Hoan
 4. Lê Nguyễn Linh Đan
 5. Hoàng Hà Bình
 6. Long Đức Hòa
 7. Hoàng Vần Quyên
 8. Bà Hoàng Thị Mèo
 9. Nông Quang Đức
 10. Triệu Thùy Trâm

Tỉnh Thái Bình

 1. Đỗ Minh Phương
 2. Đỗ Quỳnh Anh

Tỉnh Hải Dương

 1. Nguyễn Mai Lan
 2. Nguyễn Ngọc Bích
 3. Đào Đình Huy
 4. Bùi Đức Hùng

Tỉnh Nghệ An

 1. Phan Thị Ánh
 2. Nguyễn Hoàng Nguyên
 3. Nguyễn Thị Hoài
 4. Trần Đức Khánh Hùng
 5. Nguyễn Ngọc Khải
 6. Lê Thị Bơ


 Xem chi tiết