NHÓM QUYÊN GÓP

NHÓM HÀNH ĐỘNG

Nguyễn Đức Giang

Ottawa, Canada

Đào Thị Thanh Phương

Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Phượng

Ottawa, Canada

Nguyễn Thị Nhàn

Hải Dương, Việt Nam

Nguyễn Trọng Đạm

Hà Nội, Việt Nam

Trương Mai Thủy

Hà Tĩnh, Việt Nam

Hoàng Mạnh Tiến

Baltimore, USA

Hà Thị Hòa

Nghệ An, Việt Nam

Phuc

Trịnh Hồng Phúc

CEA Saclay, Pháp

Nguyễn Thị Cẩm Ly

Hà Tĩnh, Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hương

Berlin, Đức

Trần Quốc Thường

Hà Tĩnh, Việt Nam

Vũ Việt Ninh

Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thanh Mai

Hà Tĩnh, Việt Nam

Đỗ Thị Quỳnh Thư

Hà Nội, Việt Nam

Lê Thái Bình

Hà Tĩnh, Việt Nam

Phạm Thúy Quỳnh

Hà Nội, Việt Nam

Đào Thị Lan

Cao Bằng, Việt Nam

Trần Thị Mai

Hà Tĩnh, Việt Nam