Bạn có thể xem danh sách ủng hộ/các khoản chi Quỹ tại đây!

 DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ 

CÁC KHOẢN CHI CỦA QUỸ CHIA SẺ

Ủng hộ Quỹ, các bạn có thể gửi đến một trong các địa chỉ sau:


Việt Nam

Ngân hàng Vietcombank
Sở Giao Dịch, 31 -33 Ngô Quyền Hà Nội
Chủ tài khoản: Đào Thị Thanh Phương
Số tài khoản: 0011 004 285 371


Mỹ

Ngân hàng Bank of America
Chủ tài khoản: Nguyễn Đức Giang
Zelle: giangnguyen7386@gmail.com
PayPal: giupnguoigia@gmail.com


Canada
Ngân hàng TD Canada Trust
Chủ tài khoản: Nguyễn Đức Giang
E-transfer: giangnguyen7386@gmail.com


Pháp

Ngân hàng Credit Mutuel
Chủ tài khoản: Trịnh Hồng Phúc
Bank code: 10278
Agence code: 06240
Số tài khoản: 00020516301
Key: 92
IBAN: FR76 1027 8062 4000 0205 1630 192
BIC: CMCIFR2A
PayPal: hongphuc.trinh@gmail.com


Đức
Ngân hàng Deutsche Bank
Chủ tài khoản: Thi Thu Huong Nguyen
Số tài khoản: DE30100700240879695500
PayPal: paypal.me/huongmuathu