Hai bà Tình- Kỷ ở Quảng Bình trong tháng 11/2016 vừa qua đau nằm viện nên đại diện ở Quảng Bình gửi tiền trực tiếp cho người nhà và Hội CTĐ địa phương chăm sóc. Tháng 12/2016, thầy Vũ (đại diện của Quỹ ở Quảng Bình) đã trực tiếp đến thăm và trao quà. Hiện 2 bà đã về nhà. Bà Kỷ nằm tại chỗ ( vì bị gãy xương đùi – đã mổ nẹp đinh).

15781632_10206255721630355_9217889380403800052_n (1)

Chân bà Kỷ đã mổ và đóng đinh

15781651_10206255721790359_2572405073922816995_n

Quỹ tặng quà và tiền tháng 12 cho cụ Kỷ

Điểm cầu tại Quảng Bình đã vận động và làm tặng thêm cho bà Tình 1 chuồng gà bằng sắt, 10 con gà, 2 triệu tiền thức ăn. Thầy Vũ chia Sẻ “Vậy là đã hơn 2 năm Quỹ chia sẻ đã đến và giúp 2 bà. Có thể khẳng đinh rằng Quỹ chia sẽ đã có ảnh hưởng lớn đến Cuộc sống 2 bà. Nhờ quỹ mà đời sống 2 bà được cải thiện ! Có gì tốt hơn thế. Cảm ơn Quỹ chia sẻ đã đến với Quảng Bình!”

15747555_10206255722390374_498977671021060812_n

Chuồng gà của cụ Tình

15697784_10206255721910362_1060904015626958114_n

Cụ Tình nhận quà tháng 12