Nối tiếp chương trình tiếp sức em đến trường, đại diện Quỹ Chia Sẻ đến trao hỗ trợ hàng tháng 2 triệu đồng (tháng 11,12) của Quỹ Chia Sẻ và của chị Tuyết Vũ cho cháu Nguyễn Ngọc Bích, xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
Hoàn cảnh: (SN 2011) cháu không có… Continue reading