Nối tiếp chương trình tiếp sức em đến trường, đại điện Quỹ chia sẻ đã trao số tiền hỗ trợ hàng tháng 1 triệu đồng (tháng 5+ 6) cho chị em cháu Hà Thị Bình tại thôn Lai Lộc, xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên.

Một năm học nhiều gian khó đã kết thúc, hai cháu… Continue reading

Nối tiếp chương trình tiếp sức em đến trường, đại diện Quỹ Chia Sẻ đã đến trao hỗ trợ hàng tháng 1 triệu đồng (tháng 5,6) cho em Trần Quốc Thức ở thông Thộ Tường, Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Theo thầy Quốc Thường chia sẻ “em Trần Quốc Thức (SN:2009) đang là học… Continue reading