Chiều nay, ngày 13/1/2017 điểm cầu Quảng Bình của Quỹ Chia Sẻ đã tổ chức đi thăm hai bà Tình, Kỷ theo định kỳ. Tội cho bà Kỷ co ro trong rét mướt. Đội phải về lấy tặng thêm áo ấm cho bà. Bà cứ núi tay lại không cho đội về. Bà nài nỉ đội ở với Bà thêm chút nữa…Một số thành viên đi thăm bà lần đầu khóc vì thương bà…

16107253_10206355102554816_8109506538772122599_o
Bà Tình đã khỏe, Số gà mình tặng vẫn tốt. 2 con gà mái đã đẻ. Vậy là bà cũng có thêm thức ăn hằng ngày.
15995084_10206355102514815_4694510586190536817_o

Điểm cầu Quỹ chia sẻ tại Quảng Bình tiếp tục đi thăm hai bà trong thời gian tới.