Chiều thứ 4, ngày 20/9/2017 thành viên của Quỹ Chia Sẻ ở Quảng Bình đã đến thăm Bà Tình và Bà Kỷ theo chương trình giúp đỡ định kỳ tháng 9. Sau bão số 10, may mắn nhà của 2 bà không ảnh hưởng gì lớn. Đội đã tổ chức thăm tặng quà cho 2 bà.

21616452_10207935009251496_1546006509514793543_n

Quỹ tặng quà cho bà Kỷ

21761461_10207935009291497_7828951196922361892_n

Quỹ tặng quà bà Kỷ

21617569_10207935009211495_4185696716563976858_n

Quỹ tặng quà bà Tình