Nhờ sự chung tay ủng hộ của anh chị em bạn bè, tổng cộng Quỹ đã quyên góp được 99 triệu 500 nghìn đồng để  giúp đỡ 44 hoàn cảnh bị thiệt hại nặng nề sau đợt lũ lịch sử ở Hà Tĩnh năm 2020. Với kế hoạch là giúp ỡ bà con có kinh phí để ổn định lại cuộc sống sau lũ, sau khi đợi nước rút các thành viên Quỹ ở trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi khảo sát tận nơi đề tìm hiều nhu cầu thiết yếu của bà con đề có những hỗ trợ phù hợp.
Quỹ Chia Sẻ đã hỗ trợ mỗi gia đình từ 2 đến 5 triệu đồng để dùng vào việc sửa lại nhà, mua lại vật nuôi lợn, gà và cũng như các vật dụng khác để ổn định lại cuộc sống. Danh sách về từng hoàn cảnh và số tiền hỗ trợ được lưu lại đầy đủ trên link này https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SEfdgP2P7Q5_oM5OFJO8UKPMzBjKSqm8NqXGcqjPB4g/edit#gid=0
M
ột số hình cảnh về các hoàn cảnh nhận giúp đỡ.
123681597_10158589202771011_5145091729877969511_o 123551187_10158589202966011_5672376003394909244_o 123599643_10158589202821011_7054080804855937103_n 123590652_10158589203606011_6977882122632393661_n 125492857_10158625522961011_100118459437511299_o 125175000_10158625522916011_4970550862325977441_o 125197578_10158625522621011_2862044930326181_n 126282782_10158639481101011_8313219181459712453_o 126957536_10158639481411011_7586949129001020495_o 127034475_1548277252045553_2135690916594681601_n 127441998_1548277302045548_1041643806588483503_n 126236010_1548277352045543_708636416416321332_n 126952345_1548277412045537_5550415946808609825_n 125185964_1607361619469973_2664124286286418987_o 125201245_2879166345692704_1283566619479639265_o 125760627_2879172829025389_1646813035764522304_o 125484664_2879173885691950_1024090556153187083_o