1 3 4 5 6 7 38
Nối tiếp chương trình “hỗ trợ chăn nuôi cải thiện đời sống”, thầy Quốc Thường đã đại diện Quỹ Chia Sẻ trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho em Nguyễn Văn Dũng ở Yên Hồ, Đức Thọ, Hà Tĩnh.
Theo thầy Thường chia sẻ “em bị suy dinh dưỡng, thiểu năng trí tuệ, mồ côi… Continue reading
Nối tiếp chương trình tiếp sức em đến trường, đại diện Quỹ Chia Sẻ đã đến trao hỗ trợ hàng tháng 1 triệu đồng (tháng 1&2) của Quỹ cho hai chị em mồ côi Phan Thị Ánh và Phan Thị Hồng ở xóm 1 xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
Hoàn cảnh bị… Continue reading
1 3 4 5 6 7 38