Ngày 21 tháng 2 các thành viên của Quỹ Chia Sẻ lại tiếp tục thực hiện chuyến đi phát quà đêm cho những người vô gia cư trên những con đường Hà Nội. Là chuyến đi đầu tiên của Quỹ sau dịp tết nhưng các thành viên của Quỹ vẫn rất hăng hái, 40 suất quà đêm đã được phát hết. Quỹ cũng cảm ơn chị Thánh Thanh Bình tiếp tục ủng hộ những hộp sữa cho Quỹ trong chương trình này.

16864973_1349052865133838_8085929411336349249_n

Những túi quà tình nghĩa của Quỹ Chia Sẻ

16830633_623047571229940_3065662584812703340_n

16832082_623047597896604_1981964474298857058_n

16683804_623047547896609_8880698318354235477_n

16832200_623047544563276_5643319960968756766_n

16864042_623047504563280_8979846146617756641_n

16864055_623047494563281_5852249872749561375_n