Nối tiếp chương trình “tiếp sức em đến trường” ở Hà Tĩnh, tuần này bạn Vinh – thành viên Quỹ Chia Sẻ đã đến thăm và gửi 1 triệu tiền giúp đỡ hàng tháng 11,12 của Quỹ cho gia đình em Lê Thương ở xóm Thanh Bình – Thanh Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh.

Hoàn cảnh: Em sống với mẹ, không biết bố là ai. Mẹ em, chị Lê Thị Nam bị khuyết tật một cánh tay lại bị rối loạn tâm thần. Hằng ngày đi lấy rác cho xóm làng chứ không làm được việc gì hơn để kiếm tiền nuôi em. Thương đang học lớp 12 trường kỹ nghệ Hà Tĩnh. Uỷ ban xã đang xin hỗ trợ của Quỹ người nghèo để làm nhà nhân ái cho hai mẹ con. Bản thân em cũng rất thấp bé, đi học về em phụ mẹ đẩy rác. Quỹ nhận giúp đỡ gia đình em 500 nghìn/tháng từ 09/2019.

75271495_2554664604654981_1948796068590256128_o