Thêm một hoàn cảnh cần được Quỹ Chia Sẻ nhận hỗ trợ lâu dài là gia đình em Nguyễn Thi Kim Oanh Oanh ở xóm Thanh Bình, xã Thanh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Bố em bỏ đi biệt xứ khi em Oanh mới 3 tháng tuổi vì cuộc sống gia đình quá khó khăn. Hiện nay Oanh đang học lớp 4 và trên em còn có chị gái là Nguyễn Thị Khánh Linh học lớp 6. Mẹ em là Lê Thị Hà bị ung thư tụy giai đoạn cuối. Hiện tại do không có ai chăm sóc nên 3 mẹ con phải về nhà Cậu để có người lo cho các cháu. Quỹ Chia nhận hỗ trợ 500 nghìn hàng tháng cho gia đình em từ 3/2020.

Thanh thủ thời gian trong lúc đại dịch bạn Vinh -thành viên Quỹ Chia Sẻ đã đến thăm và gửi tiền giúp đỡ tháng 3,4 (1 triệu đồng) để động viên kịp thời cho gia đình em.
86381859_2742152169239556_118495742514954240_n

92291649_2873031522818286_7979770389511274496_n