Thời gian này là thời điểm kỷ niệm 2 năm từ ngày Quỹ bắt đầu thành lập (25/4/2014 -25/4/2016). Trong 2 năm qua, Quỹ cũng đã thực hiện nhiều chương trình giúp đỡ đến với những đối tượng khác nhau từ người già neo đơn, trẻ em mồ côi, học sinh vùng cao đến những sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Trong số đó chương trình phát quà đêm cho những người vô gia cư chính là hoạt động được Qũy duy trì đều đặn với và thường xuyên nhất (2 tuần 1 lần). Đây cũng là một trong những hoạt động vất vả nhất của Quỹ nhưng nó cũng đồng thời đem lại cho các thành viên Quỹ cảm nhận được rõ nhất giá trị của “tình người” và sự “chia sẻ”.

10h tối ngày 12/4/2016 các thành viên Quỹ Chia Sẻ đã hẹn nhau tại Văn Miếu, Hà Nội đề cũng nhau đi phát quà đêm cho những người vô gia cư. Dưới đây là một số hình ảnh trong chuyến đi lần này.

941329_10201773956708825_7416270109256501422_n

12961750_10201773959388892_7496874970324177836_n

12974412_10201773957988857_3329284157032858276_n

12987005_1083930911646036_2205151294381105915_n

12993579_10201773954308765_6715568505324698692_n

12998472_1086644494719308_5106428742723611722_n

Bà cụ này xin mấy cân gạo. Chứ lắm khi không đi mua được. Bà cụ bị hỏng một bên mắt.

13006475_10201773957388842_3287047987249862271_n

13007223_1083930948312699_5287723258951513398_n

13007377_10201773967189087_4332442445095893968_n

13012881_10201773961708950_7522840313997458577_n).