Tháng 7, Nhóm Hành động có thêm nhiều bạn mới đến thăm cô Nhung. Mấy cô cháu cùng ngồi nói chuyện bên ấm nước thật vui. Nhóm có các bạn Trần Lâm, bạn Lương và bạn Thủy là những thành viên mới của Nhóm Hành động, lần đầu đến thăm cô Nhung, và em Thanh Phương, người luôn có mặt trong mọi chuyến đi tình nguyện của Quỹ Chia sẻ.

Các dũng sỹ diệt chuối Lương, Vy, Lâm (từ phải sang) và cô Nhung

Các “dũng sỹ diệt chuối” Lương, Vy, Lâm (từ phải sang) và cô Nhung

Quỹ gửi biếu cô Nhung một phong bì tiền mặt 400.000đ.

Ngày 28/7/2014.