Hình ảnh phát quà cho Bà Tình, Bà Kỷ trong tháng 6 và tháng 7 ( Tháng 7 lên nhà chỉ gặp được Bà Tình, còn bà Kỷ đã đi viện nên chưa gặp được. Quỹ sẽ tiêp tục thằm bà tại viện).
Hiện nay, Gia đình Bà Tình đã đỡ nhiều lên sau các chương trình tặng quà của Quỹ chia sẽ hằng tháng cũng như tặng chuồng gà, gà trong thời gian qua. 10 con gà phát triển tốt. Đẻ đều cho trứng làm thức ăn hàng ngày.

19621306_10207459039712555_4258951922962607883_o

Trao quà tháng 7 ( Bà Tình đứng ở cạnh chuồng gà, gà chúng ta tặng)

Đứa cháu ngoại của bà bị “man mát” nay cũng đã đi cấy lúa (dù rất chậm), ở nhà nấu cơm được giúp bà Tình thêm. Vậy, sau thời gian hỗ trợ của Quỹ chi sẽ và các hoạt động của đội tại Quảng Bình cuộc sống Bà Tình cải thiện mộ cách rõ rệt !

19621306_10207459039712555_4258951922962607883_o

Trao quà cho bà Tình và chắt tháng 6

Theo anh Vũ Lê: Đại điện Quỷ ở Quảng Bình.