Do trong thời gian vừa rồi website của Quỹ bị hỏng nên mặc dù rất cố gắng Quỹ chỉ có thể lấy lại được thông tin thoạt động từ ngày thành lập 04/2014 đến tháng 7/2015.  Các bài viết về hoạt động của Quỹ từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2015 đều bị mất. Tuy nhiên bạn bè để có thể tìm hiểu thông tin về hoạt động của Quỹ trong giai đoạn này qua link sau đây Cái chi tiêu của Quỹ Chia Sẻ.
Nó là một google sheet cập nhật đầy đủ thông chi tiêu của Quỹ Chia Sẻ từ ngày thành lập cho tới hiện tại.

Một lần nữa cảm ơn tất cả bạn bè đã ủng hộ cho Quỹ trong thời gian qua.