Uncategorized

Nối tiếp chương trình tiếp sức em đến trường, đại diện Quỹ Chia Sẻ đã đến trao hỗ trợ hàng tháng 1 triệu đồng (tháng 5,6) cho em Trần Quốc Thức ở thông Thộ Tường, Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Theo thầy Quốc Thường chia sẻ “em Trần Quốc Thức (SN:2009) đang là học… Continue reading