NHÓM QUYÊN GÓP

NHÓM HÀNH ĐỘNG

Nguyễn Đức Giang

Vancouver, Canada

Luc

Nghiêm Xuân Lực

Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Phượng

Vancouver, Canada

Đào Thị Thanh Phương

Hà Nội, Việt Nam

 

Nguyễn Trọng Đạm

Hà Nội, Việt Nam

Trương Mai Thủy

Hà Tĩnh, Việt Nam

Hoàng Mạnh Tiến

Baltimore, USA

Lê Anh Vũ

Quảng Bình, Việt Nam

Phuc

Trịnh Hồng Phúc

CEA Saclay, Pháp

Nguyễn Thị Cẩm Ly

Hà Tĩnh, Việt Nam

Nguyễn Xuân Đôn

Busan, Hàn Quốc

Phạm Thúy Quỳnh

Hà Nội, Việt Nam

Vũ Việt Ninh

Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thanh Mai

Hà Tĩnh, Việt Nam

Nguyễn Thúy Ngọc

Hà Nội, Việt Nam

Đỗ Văn Toàn

Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Phương Liên

Sài Gòn, Việt Nam

Phan Thị Lan Anh

Hà Tĩnh, Việt Nam

Đỗ Thị Quỳnh Thư

Hà Nội, Việt Nam

Lê Thái Bình

Hà Tĩnh, Việt Nam

Nguyễn Hoài Vinh

Hà Tĩnh, Việt Nam

Trần Thị Mai

Hà Tĩnh, Việt Nam

Lê Thị Hồng Hạnh

Nghệ An, Việt Nam

Nguyễn Thị Nhàn

Hải Dương, Việt Nam

Trần Quốc Thường

Hà Tĩnh, Việt Nam

Nguyễn Thủy Hương

Nghệ An, Việt Nam