Nối tiếp chương trình tiếp sức em đến trường, thay mặt Quỹ Chia Sẻ PV Vũ Viễn trao số tiền hỗ trợ tháng 1 và 2/2020 (1 triệu đồng) và số tiền của chị Diệp, chị Quỳnh giúp cháu trong 2 tháng (400 ngàn đồng); tổng số tiền là 1.400.000 đồng cho ông cháu Trương… Continue reading