Nối tiếp chương trình “tiếp sức em đến trường”, chủ nhật này bạn Nhàn đã đại điện Quỹ Chia Sẻ đến trao giúp đỡ 500 nghình hàng tháng của Quỹ cho cháu Nguyễn Ngọc Bích ở xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cùng với sự hỗ trợ thêm (500 nghìn hàng tháng… Continue reading