Nối tiếp chương trình tiếp sức em đến trường, đại diện Quỹ Chia Sẻ đã đến trao hỗ trợ hàng tháng 1 triệu đồng (tháng 9,10) cho gia đình em em Nguyễn Hoàng Nguyên ở Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An.
Hoàn cảnh: Nguyên đang học lớp 3C – trường Tiểu học Hưng Châu.… Continue reading

Nối tiếp chương trình tiếp sức em đến trường, bạn Nhàn – đại diện Quỹ Chia Sẻ đến trao hỗ trợ 2 triệu tháng 9,10 của Quỹ Chia Sẻ và của chị Tuyết cho cháu Nguyễn Ngọc Bích, xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Theo em Nhàn chia sẻ mấy tháng trước… Continue reading