Nối tiếp chương trình giúp đỡ người già neo đơn, tuần này Thái bình đã đại điện Quỹ Chia Sẻ đến trao quà hỗ trợ hàng tháng 1 triệu đồng (tháng 1,2) và 300 nghìn từ chương trình “Cùng mang tết về” của anh Linh cho gia đình vợ chồng ông Thẻo bà Hận ở… Continue reading