Nối tiếp chương trình “tiếp sức em đến trường”, chị Mai Trần – thành viên Quỹ Chia Sẻ đã đến trao hỗ trợ hàng tháng 1 triệu đồng (tháng 1&2) và 300 nghìn từ chương trình “Cùng mang Tết về” của anh Phạm Linh cho gia đình em Trần Thành Đạt ở thôn Đồng Thanh,… Continue reading

Nối tiếp chương trình giúp đỡ người già neo đơn, tuần này Thái bình đã đại điện Quỹ Chia Sẻ đến trao quà hỗ trợ hàng tháng 1 triệu đồng (tháng 1,2) và 300 nghìn từ chương trình “Cùng mang tết về” của anh Linh cho gia đình vợ chồng ông Thẻo bà Hận ở… Continue reading

1 2 3 30