Nối tiếp chương trình tiếp sức em đến trường, chị Thủy đã đại diện Quỹ Chia sẻ đã trao số tiền hỗ trợ hàng tháng 3,4 (1 triệu đồng) cho gia đình cháu Hà Thị Bình học lớp 2 thôn Lai Lộc, xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên.

Theo chị Thủy chia sẻ “Tình trạng đôi… Continue reading

1 2 3 31