Sau hơn 1 tháng quyên góp Quỹ đã nhận được ủng hộ tổng cộng 950 CAD, 751.25 USD và 4 triệu VND. Nhờ đó Quỹ có thể mua máy tính hỗ trợ cho 7 gia đình các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Capture

243870713_1854473401425459_6858612725628471941_n

242220771_4180310822081869_6780772710329396554_n

241359281_1768251400048136_1800952166576927292_n

243069097_4911771528856362_2315287809564950281_n

243911883_578899113309148_6029227084508704663_n

243724430_578899079975818_5225015649260764024_n

249552593_3055967977984929_86461114927277598_n