Uncategorized

1 2 3 30

Nối tiếp chương trình tiếp sức em đến trường, bạn Nhàn – đại diện Quỹ Chia Sẻ đến trao hỗ trợ 2 triệu tháng 9,10 của Quỹ Chia Sẻ và của chị Tuyết cho cháu Nguyễn Ngọc Bích, xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Theo em Nhàn chia sẻ mấy tháng trước… Continue reading

1 2 3 30