Quy Chia Se

1 2 3 36
Nối tiếp chương trình tiếp sức em đến trường, đại diện Quỹ Chia Sẻ đến trao hỗ trợ hàng tháng 2 triệu đồng (tháng 11,12) của Quỹ Chia Sẻ và của chị Tuyết Vũ cho cháu Nguyễn Ngọc Bích, xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
Hoàn cảnh: (SN 2011) cháu không có… Continue reading

Nối tiếp chương trình tiếp sức em đến trường, đại điện Quỹ chia sẻ đã trao số tiền hỗ trợ hàng tháng 1 triệu đồng (tháng 5+ 6) cho chị em cháu Hà Thị Bình tại thôn Lai Lộc, xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên.

Một năm học nhiều gian khó đã kết thúc, hai cháu… Continue reading

1 2 3 36