Quy Chia Se

1 2 3 33

Nối tiếp chương trình tiếp sức em đến trường, đại điện Quỹ chia sẻ đã trao số tiền hỗ trợ hàng tháng 1 triệu đồng (tháng 11+ 12) cho chị em cháu Hà Thị Bình tại thôn Lai Lộc, xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên.

Thật bất ngờ 2 tháng gần đây tình trạng đôi chân… Continue reading

1 2 3 33