Những hoàn cảnh Quỹ đang giúp đỡ:

Tại Hải Dương

  1. Nguyễn Mai Lan
  2. Vũ Minh Vy
  3. Nguyễn Văn Nghĩa
  4. Ông Phạm Văn Kẻng
  5. Nguyễn Ngọc Bích
  6. Nguyễn Thị Thùy Linh

Tại Nghệ An

  1. Phan Nguyễn Huy Đức
  2. Phan Thị Ánh

Tại Hà Tĩnh

  1. Em Ngô Anh Phong
  2. Em Trần Văn Giai
  3. Em Trần Đình Lê Huy
  4. Em Phan Thị Thương
  5. Em Hồ Thị Hiệp
  6. Em Phạm Quang Thái
  7. Em Trương Thị Quỳnh Như
  8. Trần Ly Na
  9. Cụ Nguyễn Thị Đuyến
  10. Trần Nguyên Khang
  11. Nguyễn Thị Hồng Nhung
  12. Phan Văn Đạt
  13. Nguyễn Thị Kim Oanh
  14. Ông Phạm Văn Lộc
  15. Trần Thành Đạt
  16. Ông Nguyễn Trọng Chuẩn
  17. Lê Thị Thu Hằng
  18. Nguyễn Tuấn Tú
  19. Cụ Phan Công Ba
  20. Cụ Phan Thị Lài
  21. Trần Thị Mỹ Duyên
  22. Phan Đình Truyền
  23. Lưu Minh Thư
  24. Hà Thị Bình
  25. Nguyễn Thị Hà Vy
  26. Nguyễn Bích Lam
  27. Ông Nguyễn Văn Thẻo
  28. Cụ Trần Thị Đông

Danh sách ủng hộ Quỹ năm 2021

 Xem chi tiết
 Xem chi tiết