Những hoàn cảnh Quỹ đang giúp đỡ:

Tại Hải Dương

  1. Nguyễn Mai Lan
  2. Vũ Minh Vy
  3. Nguyễn Văn Nghĩa
  4. Ông Phạm Văn Kẻng
  5. Nguyễn Ngọc Bích
  6. Nguyễn Thị Thùy Linh
  7. Đào Đình Huy

Tại Nghệ An

  1. Phan Nguyễn Huy Đức
  2. Phan Thị Ánh
  3. Lê Thị Hoa

Tại Hà Tĩnh

  1. Em Ngô Anh Phong
  2. Em Trần Văn Giai
  3. Em Trần Đình Lê Huy
  4. Em Phan Thị Thương
  5. Em Hồ Thị Hiệp
  6. Em Phạm Quang Thái
  7. Em Trương Thị Quỳnh Như
  8. Trần Ly Na
  9. Cụ Nguyễn Thị Đuyến
  10. Trần Nguyên Khang
  11. Nguyễn Thị Hồng Nhung
  12. Phan Văn Đạt
  13. Nguyễn Thị Kim Oanh
  14. Ông Phạm Văn Lộc
  15. Trần Thành Đạt
  16. Lê Thị Thu Hằng
  17. Nguyễn Tuấn Tú
  18. Trần Thị Mỹ Duyên
  19. Phan Đình Truyền
  20. Lưu Minh Thư
  21. Hà Thị Bình
  22. Nguyễn Thị Hà Vy
  23. Nguyễn Bích Lam
  24. Ông Nguyễn Văn Thẻo
  25. Cụ Trần Thị Đông
  26. Bà Lê Thị Liên
  27. Nguyễn Thị Xuyến

Danh sách ủng hộ Quỹ năm 2021

 Xem chi tiết
 Xem chi tiết