Những hoàn cảnh Quỹ đang giúp đỡ:

Tại Hải Dương

  1. Nguyễn Mai Lan
  2. Vũ Minh Vy
  3. Nguyễn Văn Nghĩa
  4. Nguyễn Ngọc Bích
  5. Nguyễn Thị Thùy Linh
  6. Đào Đình Huy
  7. Bùi Đức Hùng

Tại Nghệ An

  1. Phan Nguyễn Huy Đức
  2. Phan Thị Ánh
  3. Lê Thị Hoa
  4. Nguyễn Hoàng Nguyên

Tại Hà Tĩnh

  1. Em Ngô Anh Phong
  2. Em Trần Văn Giai
  3. Em Trần Đình Lê Huy
  4. Em Phan Thị Thương
  5. Em Hồ Thị Hiệp
  6. Em Phạm Quang Thái
  7. Em Trương Thị Quỳnh Như
  8. Trần Ly Na
  9. Trần Nguyên Khang
  10. Nguyễn Thị Hồng Nhung
  11. Phan Văn Đạt
  12. Nguyễn Thị Kim Oanh
  13. Ông Phạm Văn Lộc
  14. Trần Thành Đạt
  15. Lê Thị Thu Hằng
  16. Nguyễn Tuấn Tú
  17. Trần Thị Mỹ Duyên
  18. Phan Đình Truyền
  19. Lưu Minh Thư
  20. Hà Thị Bình
  21. Nguyễn Thị Hà Vy
  22. Nguyễn Bích Lam
  23. Ông Nguyễn Văn Thẻo
  24. Cụ Trần Thị Đông
  25. Bà Lê Thị Liên
  26. Đào Đình Huy
  27. Hoàng Xuân Hưng
  28. Đặng Thị Thanh Hà
  29. Lê Thái Dương
  30. Trần Thủy Tiên
  31. Nguyễn Thị Thúy Hằng
  32. Nguyễn Phi Long
  33. Nguyễn Tiến Dũng

Danh sách ủng hộ Quỹ năm 2021

 Xem chi tiết
 Xem chi tiết