Những hoàn cảnh Quỹ đang giúp đỡ:

Tại Hải Dương

  1. Nguyễn Mai Lan
  2. Vũ Minh Vy
  3. Nguyễn Văn Nghĩa
  4. Ông Phạm Văn Kẻng
  5. Nguyễn Ngọc Bích

Tại Nghệ An

  1. Phan Nguyễn Huy Đức
  2. Phan Thị Ánh

Tại Hà Tĩnh

  1. Em Ngô Anh Phong
  2. Em Trần Văn Giai
  3. Em Trần Đình Lê Huy
  4. Em Phan Thị Thương
  5. Em Hồ Thị Hiệp
  6. Em Phạm Quang Thái
  7. Em Nguyễn Thị Khánh Linh
  8. Trương Thị Quỳnh Như
  9. Trần Ly Na
  10. Cụ Nguyễn Thị Đuyến
  11. Nguyễn Trọng Đức
  12. Trần Nguyên Khang
  13. Nguyễn Thị Hồng Nhung
  14. Phan Văn Đạt
  15. Nguyễn Quang Lộc
  16. Nguyễn Thị Kim Oanh
  17. Ông Phạm Văn Lộc
  18. Nguyễn Hoàng Phi Long
  19. Trần Thành Đạt
  20. Ông Nguyễn Trọng Chuẩn
  21. Lê Thị Thu Hằng
  22. Nguyễn Tuấn Tú
  23. Cao Thi Thanh Huyền
  24. Cụ Phan Công Ba T
  25. Cụ Phan Thị Lài
  26. Trần Thị Mỹ Duyên
  27. Phan Thị Tuyến
  28. Lưu Minh Thư
  29. Hà Thị Bình
  30. Võ Thi Miền

Danh sách ủng hộ Quỹ tháng 10/2020:

  1. Quynh Le (tháng 10/2020): 15000 Won
  2. Một bạn ko để tên: 500.000 VND
  3. QT (thang 10/2020): 1.500.000 VND
  4. Chú Trường Vũ (tháng 10/2020): 200 $
  5. Mẹ Nam-An : 25 $
  6. Phạm Thu Liên (tháng 10/2020) : 15 $
  7. Bob (tháng 10/2020): 200.000 VND
  8. Phuong Dao : 100 CAD
  9. Nguyễn Tiến Tùng (tháng 10/2020): 200.000 VND
  10. Một bạn ko để tên: 200.000 VND
  11. Thúy Lê (tháng 10/2020) : 100 CAD
  12. Nguyễn Kim Sơn: 200 $
  13. Phạm Thu Hường (tháng 10/2020) : 30 CAD
  14. Lê Thanh Tùng: 30 $
  15. Anh Linh Ovix (tháng 10/2020): 3.000.000 VND
  16. Khanh Van (tháng 10/2020) : 30 CAD
  17. Trần Đức Hiệp: 300.000 VND
  18. William Toàn: 150 $ ủng hộ đồng bào lũ lụt
  19. Pham Bao: 100 CAD ủng hộ đồng bào lũ lụt
  20. Phuong Ngo: 20 $ ủng hộ đồng bào lũ lụt
  21. Gđ Huong Dang: 100 Euro ủng hộ đồng bào lũ lụt
  22. Phuong Nguyen: 100 Euro ủng hộ đồng bào lũ lụt
  23. AO (tháng 10/2020): 500.000 VND
  24. Xuham: 1.000.000 VND
  25. Hằng Hiền: 300.000 VND ủng hộ đồng bào lũ lụt
  26. Một bạn ko để tên: 1.000.000 VND ủng hộ đồng bào lũ lụt
  27. Một bạn ko để tên: 100.000 VND ủng hộ đồng bào lũ lụt
  28. Cao Văn Phan: 30$ ủng hộ đồng bào lũ lụt
  29. Nguyễn Xuân Đôn: 30.000 Won ủng hộ đồng bào lũ lụt
  30. Nguyễn Hải Nam: 200$ ủng hộ đồng bào lũ lụt
  31. Trịnh Hồng Phúc: 100 Euro ủng hộ đồng bào lũ lụt
  32. Dung Trương: 50$ ủng hộ đồng bào lũ lụt
  33. Mẹ Nam-An: 50$ ủng hộ đồng bào lũ lụt
  34. Đỗ Tiến Dũng: 100$ ủng hộ đồng bào lũ lụt
  35. Nha Trần: 100$ ủng hộ đồng bào lũ lụt
  36. Gđ Lê Kim Cương: 80 Euro ủng hộ đồng bào lũ lụt
  37. Tran Le : 100 CAD ủng hộ đồng bào lũ lụt
  38. Trang Nguyen: 100$ ủng hộ đồng bào lũ lụt
  39. Yến Nguyen: 100$ ủng hộ đồng bào lũ lụt
  40. Tuấn Trịnh: 100$ ủng hộ đồng bào lũ lụt
 Xem chi tiết  Xem thêm