Những hoàn cảnh Quỹ đang giúp đỡ:

Tại Hải Dương

  1. Nguyễn Mai Lan
  2. Vũ Minh Vy
  3. Nguyễn Văn Nghĩa
  4. Ông Phạm Văn Kẻng
  5. Nguyễn Ngọc Bích

Tại Nghệ An

  1. Phan Nguyễn Huy Đức
  2. Phan Thị Ánh

Tại Hà Tĩnh

  1. Em Ngô Anh Phong
  2. Em Trần Văn Giai
  3. Em Trần Đình Lê Huy
  4. Em Phan Thị Thương
  5. Em Hồ Thị Hiệp
  6. Em Phạm Quang Thái
  7. Em Nguyễn Thị Khánh Linh
  8. Trương Thị Quỳnh Như
  9. Trần Ly Na
  10. Cụ Nguyễn Thị Đuyến
  11. Nguyễn Trọng Đức
  12. Trần Nguyên Khang
  13. Nguyễn Thị Hồng Nhung
  14. Phan Văn Đạt
  15. Nguyễn Quang Lộc
  16. Nguyễn Thị Kim Oanh
  17. Ông Phạm Văn Lộc
  18. Nguyễn Hoàng Phi Long
  19. Trần Thành Đạt
  20. Ông Nguyễn Trọng Chuẩn
  21. Lê Thị Thu Hằng
  22. Nguyễn Tuấn Tú
  23. Cao Thi Thanh Huyền
  24. Cụ Phan Công Ba T
  25. Cụ Phan Thị Lài
  26. Trần Thị Mỹ Duyên
  27. Phan Thị Tuyến
  28. Lưu Minh Thư
  29. Hà Thị Bình
  30. Võ Thi Miền

Danh sách ủng hộ Quỹ tháng 9/2020:

  1. Quynh Le (tháng 9/2020): 15000 Won
  2. Huy Đậu: 500.000 VND
  3. Chú Trường Vũ (tháng 9/2020): 200 $
  4. Dat Thien Vo: 50 CAD
  5. AO (thang 9/2020): 500.000 VND
  6. Một bạn ko để tên: 200.000 VND
  7. Hội sinh viên Việt Nam ở Lund: 1729.56 Euro
  8. Một bạn ko để tên: 500.000 VND
  9. Nguyễn Tiến Tùng (tháng 9/2020): 200.000 VND
  10. Một bạn ko để tên: 1.000.000 VND
  11. Một bạn ko để tên: 500.000 VND
  12. Phạm Thu Liên (tháng 9/2020) : 15 $
  13. Khánh Vân (tháng 9/2020) : 30 CAD
  14. Thúy Lê : 100 CAD giúp ông Kẻng
  15. Phạm Thu Hường (tháng 9/2020) : 30 CAD
  16. anh Linh Ovix (tháng 9/2020): 3.000.000 VND
  17. Nguyễn Thái Thanh: 1.500.000 VND giúp em Vy tháng 10,11,12
  18. Quyên Lê : 50 $
  19. Vũ Ánh Tuyết: 1.500.000 VND giúp cháu Bích tháng 10,11,12
  20. Gđ anh Thăng : 100 $
  21. Tho Anh Bui: 1.500.000 VND ủng hộ cháu Bích 500 nghìn
  22. Thanh Nguyen : 27.52 Euro
 Xem chi tiết  Xem thêm