Những hoàn cảnh Quỹ đang giúp đỡ:

Tại Hải Dương

  1. Nguyễn Mai Lan

Tại Nghệ An

  1. Phan Nguyễn Huy Đức

Tại Hà Tĩnh

  1. Em Võ Thị Thủy
  2. Em Ngô Anh Phong
  3. Em Trần Văn Giai
  4. Em Trần Việt Hoàng
  5. Em Trần Đình Lê Huy
  6. Em Phan Thị Thương
  7. Em Hồ Thị Hiệp
  8. Em Phạm Quang Thái
  9. Em Trương Thị Thanh Thảo
  10. Em Nguyễn Thị Khánh Linh
  11. Em Trương Thị Quỳnh Như
  12. Em Trần Ly Na
  13. Cụ Nguyễn Thị Đuyến
  14. Em Nguyễn Trọng Đức
  15. Em Lê Thị Thương
  16. Em Nguyễn Khánh Ly
  17. Em Trần Nguyên Khang
  18. Em Nguyễn Thị Hồng Nhung
  19. Em Phan Văn Đạt
  20. Em Nguyễn Quang Lộc
  21. Em Nguyễn Thị Kim Oanh
  22. Ông Phạm Văn Lộc
  23. Em Nguyễn Hoàng Phi Long
  24. Ông Nguyễn Trọng Chuẩn
  25. Em Trần Thành Đạt
  26. Em Lê Thị Thu Hằng

Tại Quảng Bình

  1. Cụ Lê Thị Tình
  2. Cụ Diệu

Danh sách ủng hộ Quỹ tháng 8/2020:

  1. Quynh Le (tháng 8/2020): 15000 Won
  2. Chú Trường Vũ (tháng 8/2020): 500 $
  3. Phạm Thu Liên (tháng 8/2020): 15 $
  4. Một bạn ko để tên: 500.000 VND
  5. Huy Dau: 300.000 VND
  6. Me Nam-An: 50 $
  7. Khánh Vân (tháng 8/2020): 30 CAD
  8. Minh Phương: 50 CAD
  9. AO (tháng 8/2020): 500.000 VND
  10. Tho Anh Bui: 800.000 VND ủng hộ ông Ba và bà Lài
  11. Chi Nhung: 1.000.000 VND
  12. Anh Linh Ovix (tháng 8/2020): 2.000.000 VND
  13. Hội các bé ở Lund: 258.85 Euro
  14. anh Lượng chị Ninh: 92.45 Euro
  15. Phạm Thu Hường (tháng 8/2020): 30 CAD
 Xem chi tiết  Xem thêm