Những hoàn cảnh Quỹ đang giúp đỡ:

Tại Hải Dương

  1. Nguyễn Mai Lan
  2. Vũ Minh Vy
  3. Nguyễn Văn Nghĩa
  4. Ông Phạm Văn Kẻng
  5. Nguyễn Ngọc Bích

Tại Nghệ An

  1. Phan Nguyễn Huy Đức
  2. Phan Thị Ánh

Tại Hà Tĩnh

  1. Em Ngô Anh Phong
  2. Em Trần Văn Giai
  3. Em Trần Đình Lê Huy
  4. Em Phan Thị Thương
  5. Em Hồ Thị Hiệp
  6. Em Phạm Quang Thái
  7. Em Nguyễn Thị Khánh Linh
  8. Trương Thị Quỳnh Như
  9. Trần Ly Na
  10. Cụ Nguyễn Thị Đuyến
  11. Nguyễn Trọng Đức
  12. Trần Nguyên Khang
  13. Nguyễn Thị Hồng Nhung
  14. Phan Văn Đạt
  15. Nguyễn Quang Lộc
  16. Nguyễn Thị Kim Oanh
  17. Ông Phạm Văn Lộc
  18. Nguyễn Hoàng Phi Long
  19. Trần Thành Đạt
  20. Ông Nguyễn Trọng Chuẩn
  21. Lê Thị Thu Hằng
  22. Nguyễn Tuấn Tú
  23. Cao Thi Thanh Huyền
  24. Cụ Phan Công Ba T
  25. Cụ Phan Thị Lài
  26. Trần Thị Mỹ Duyên
  27. Phan Thị Tuyến
  28. Lưu Minh Thư
  29. Hà Thị Bình
  30. Võ Thi Miền
  31. Nguyễn Thị Hà Vy

Danh sách ủng hộ Quỹ tháng 11/2020:

  1. Nguyễn Đức Giang: 50 CAD
  2. Chú Trường Vũ (tháng 11/2020): 200 $
  3. QT (tháng 11/2020): 500.000 VND
  4. Lan Tu: 80 $ ủng hộ đồng bào lũ lụt
  5. Phạm Thu Hường (tháng 11/2020) : 80 CAD, ủng hộ đồng bào lũ lụt 50 CAD
  6. Một bạn ko để tên: 500.000 VND
  7. Gđ Huy Hiền: 500.000 VND
  8. Phạm Thu Liên (tháng 11/2020): 25 $
  9. Một bạn ko để tên: 500.000 VND ủng hộ đồng bào lũ lụt
  10. Nguyễn Đức Giang: 40 CAD
  11. Khánh Vân (tháng 11/2020): 30 CAD
  12. Trần Kiên Trung: 5.460.000 VND
  13. Anh Linh Ovix (tháng 11/2020): 3.000.000 VND
  14. Một bạn ko để tên: 200.000 VND ủng hộ ông Thất bà Hội
  15. Hương Trần (9,10,11/2020): 1.500.000 VND
  16. Chúc An Hà Phương (9,10,11/2020) (9,10,11/2020): 1.500.000 VND
  17. Chị Cherry Vũ quyên góp: 11.500.000 VND ủng hộ đồng bào lũ lụt
  18. Nguyễn Đức Giang: 20 CAD
  19. Quỳnh Ashley Phạm: 1.000.000 VND ủng hộ gia đình em Việt
  20. Mẹ Nam-An: 50 $ ủng hộ đồng bào lũ lụt
  21. Ngoc Minh Phuong Nguyen: 100 CAD ủng hộ đồng bào lũ lụt
  22. Nguyễn Đức Giang: 30 CAD
  23. Trinh Nguyen: 200 CAD ủng hộ đồng bào lũ lụt
  24. Nguyễn Tiến Tùng: 200.000 VND ủng hộ đồng bào lũ lụt
  25. Gđ Phương & Thịnh: 500.000 VND ủng hộ đồng bào lũ lụt
  26. Phạm Thu Hường: 2.000.000 VND ủng hộ đồng bào lũ lụt
 Xem chi tiết  Xem thêm