Những hoàn cảnh Quỹ đang giúp đỡ:

Tại Hải Dương

  1. Nguyễn Mai Lan
  2. Vũ Minh Vy
  3. Nguyễn Văn Nghĩa
  4. Ông Phạm Văn Kẻng
  5. Nguyễn Ngọc Bích
  6. Nguyễn Thị Thùy Linh

Tại Nghệ An

  1. Phan Nguyễn Huy Đức
  2. Phan Thị Ánh
  3. Lê Thị Hoa

Tại Hà Tĩnh

  1. Em Ngô Anh Phong
  2. Em Trần Văn Giai
  3. Em Trần Đình Lê Huy
  4. Em Phan Thị Thương
  5. Em Hồ Thị Hiệp
  6. Em Phạm Quang Thái
  7. Em Trương Thị Quỳnh Như
  8. Trần Ly Na
  9. Cụ Nguyễn Thị Đuyến
  10. Trần Nguyên Khang
  11. Nguyễn Thị Hồng Nhung
  12. Phan Văn Đạt
  13. Nguyễn Thị Kim Oanh
  14. Ông Phạm Văn Lộc
  15. Trần Thành Đạt
  16. Lê Thị Thu Hằng
  17. Nguyễn Tuấn Tú
  18. Cụ Phan Công Ba
  19. Cụ Phan Thị Lài
  20. Trần Thị Mỹ Duyên
  21. Phan Đình Truyền
  22. Lưu Minh Thư
  23. Hà Thị Bình
  24. Nguyễn Thị Hà Vy
  25. Nguyễn Bích Lam
  26. Ông Nguyễn Văn Thẻo
  27. Cụ Trần Thị Đông
  28. Bà Lê Thị Liên

Danh sách ủng hộ Quỹ năm 2021

 Xem chi tiết
 Xem chi tiết